განათლების ცენტრისა და ასოციაცია
„სკოლა, ოჯახი და საზოგადოების“

ერთობლივი კონფერენცია

 


2011 წლის 17 იანვარი

განათლების ცენტრისა და ასოციაცის `სკოლა, ოჯახი და საზოგადოება~ ერთობლივი კონფერენცია 2011 წლის 17 იანვარი
კონფერენციის სახელწოდება: `წიგნიერი მომავალი თაობა.~ კონფერენციის ხანგრძლივობა: 1 (ერთი) დღე. გეოგრაფიული დაფარვა: რეგიონალური. მონაწილეთა რაოდენობა: 100 პედაგოგი. ჩატარების ადგილი: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო და ექვთიმე და გიორგი მთაწმიდელების სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა კონფერენციის მიზანი: წიგნიერების დონის ამაღლება, მოსწავლეთა (I, II, და III საფეხურები) დაინტერესება კითხვისადმი. მოსწავლის სწავლის და შემეცნების ხელშეწყობის ეფექტური მეთოდები და მოტივები. ამ პროცესში მშობლის, მასწავლებლის, სკოლის ადმინისტრაციის და ქრისტიანული თემის ანუ მრევლის როლი. კონფერენციის სტრუქტურა: კონფერენცია ჩატარდა 2 ნაწილად

 ნაწილი I

 კონფერენციის გახსნა;

 მისალმება;

 მონაწილეთა გამოსვლები (რეგლამენტი 5-8 წუთი);

 ექსპერტთა გამოსვლები (რეგლამენტი 20-25 წუთი);

 ნაწილი II

 სამუშაო შეხვედრები;

 ჯგუფების პრეზენტაციები;

 კონფერენციის შეჯამება;

 დასასრული.


* * *

 

 


ინფორმაცია

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი სასწავლებლები

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სასწავლებლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლები

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

პედაგოგთა კონფერენციების მასალები

29
ოქტ.

პედაგოგთა V კონფერენცია საპატრიარქოში (29 ოქტომბერი 2011)

პედაგოგთა V კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

29
აპრ.

პედაგოგთა IV კონფერენცია საპატრიარქოში (29 აპრილი 2011 წ.)

პედაგოგთა IV კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

17
იანვ.

პედაგოგთა III კონფერენცია საპატრიარქოში (17 იანვარი 2011 წ.)

პედაგოგთა III კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

07
ივნისი

პედაგოგთა II კონფერენცია საპატრიარქოში (7 ივნისი 2010 წ.)

პედაგოგთა II კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

17
მაისი

პედაგოგთა I კონფერენცია საპატრიარქოში (17-18 მაისი 2010)

პედაგოგთა I კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

28
დეკემ.

პედაგოგთა I შეკრება საპატრიარქოში (28 დეკემბერი 2009)

პედაგოგთა I შეკრების შესახებ ინფორმაცია.

ჩვენი მისამართია

ქ. თბილისი. საქართველოს საპატრიარქო,
ერეკლე II-ს მოედანი #1., ოთახი #306.
ტელ./ფაქსი - 8-32-298-89-78;
magtipix - 8-790-309-991.