ღია გაკვეთილი გერმანულ ენაში წმიდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. მართლმადიდებლურ სკოლაში.