მესტიის მართლმადიდებლური სკოლის მოსწავლეთა კონცერტი. ივლისი 2010 წ.