განათლების ცენტრის დაქვემდებარებაში არსებული სკოლების ნუსხა, რომელთაც 2009-2011 წწ.-ში ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის ტრეინინგები (სულ 617 პედაგოგი)


1. ცაგერის წმ.ილია მართლის სახელობის გიმნაზია, 15 პედაგოგი, 2011წ. პროფესიული უნარ-ჩვევები, „ოჯახი- სკოლა- საზოგადოება."
2. ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელობის სამრევლო სკოლა – 18 პედაგოგი, 2010-11წწ. პროფესიული უნარ-ჩვევები, შემოქმედებითი კავშირი "ქორბუდა," საგანმანათლებლო დაწესებულება "დიდაქტიკა." (სკოლის წარმომადგენელებმა სამჯერ ზედიზედ 2008-11წწ. გაიმარჯვეს კონკურსში "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას")
3. წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახ. სკოლა – 20 პედაგოგი, 2011წ. პროფესიული უნარ-ჩვევები, საგანმანათლებლო დაწესებულება "სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება."
4. გორის ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის სახ. გიმნაზია, 46 პედაგოგი, 2010-11წწ., ასოციაცია `სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება~ და ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი.
5. ქობულეთის წმ.კირიონ II სახ. სკოლა, 24 პედაგოგი, 2010წ. პროფესიული უნარ-ჩვევები, საგანმანათლებლო დაწესებულება `დიდაქტიკა.~
6. ყვარლის წმიდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია, 13 პედაგოგი, 2010წ. პროფესიული უნარ-ჩვევები, საგანმანათლებლო დაწესებულება `დიდაქტიკა.~
7. ლანჩხუთის წმ. იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია, 35 პედაგოგი, 2010წ. ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: „თანამედროვე მიდგომები სწავლება–სწავლის პროცესში.“
8. მცხეთის „წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა.“

- 21 პედაგოგი, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია. 2011წ.
9. ოზურგეთის „წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლა” – 63 პედაგოგი, 2010-11წწ. "ადამიანური რესურსების მართვა" საგანმანათლებლო ორგანიზაცია `დიდაქტიკა.~ – პროფესიული უნარები „სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება,“ პროფესიული უნარები, საგანმანათლებლო შემოქმედებითი კავშირი "ქორბუდა".
10. ქარელის „წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზია“ - 29 პედაგოგი, 2011წ., პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება, საგანმანათლებლო ორგანიზაცია `დიდაქტიკა~.
11. სამტრედიის წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა, - 27 პედაგოგი, 2011წ. ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია.
12. სენაკის წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია, 12 პედაგოგი, ასოციაცია "სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება~-ის ტრეინინგი პროგრამით – `კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება." 2011წ.
13. თბილისის წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონი, - 50 პედაგოგი, 2010-11წწ. ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები,“ და საგანმანათლებლო ორგანიზაცია „დიდაქტიკა,“ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის მოდული: „განვითარების და სწავლების თეორიები“.
14. ხაშურის დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონი, 38 პედაგოგი, პროფესიული უნარ-ჩვევები, საგანმანათლებლო დაწესებულება `სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება.~
15. ზუგდიდის წმიდა გიორგის სახელობის გიმნაზია, - 21 პედაგოგი, თემა: „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა,მართვა და ევალუაცია“, საგანმანათლებლო პროგრამა: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ–ფსიქოლოგიური საფუძვლები, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. 2010წ.
16. თბილისის წმ. ექვთიმე და წმ. გიორგი მთაწმინდელების სახ. მართლმადიდებელ ქრისტიანთა სკოლა – 47 პედაგოგი, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია. 2010-11წწ.
17. მარტვილის წმ. ამბროსი ხელაიას სახ. სკოლა-პანსიონი, - 20 პედაგოგი, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია. 2010წ.
18. თბილისის წმ. ილია მართლის სახ. გიმნაზია – 49 პედაგოგი, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია. 2010-11წწ.
19. ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმ.ბიძინა, წმ.შალვა და წმ.ელიზბარის სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, - 23 პედაგოგი, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია. 2011წ.
20. ბოლნისის წმ. იოანე ბოლნელის სახ. სასულიერო სკოლა, - 19 პედაგოგი, ასოციაცია `სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება~-ის ტრეინინგი პროგრამით – `კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება.~ 2010წ.
21. ბათუმის წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. სკოლა, - 45 პედაგოგი, ილიას უნივერსიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი. ტრენინგის თემა: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა და ევალუაცია. 2011წ.

 

განათლების ცენტრის კურატორთა მიერ 2009-2011წწ.-ში
ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის განათლების ცენტრში 2009 წლიდან მუშაობს საპატრიარქოსთან არსებული სკოლების (გიმნაზიების) მონიტორინგის ჯგუფი ...

ვრცლად

 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული სკოლების ნუსხა,
რომელთაც 2010-11წწ. ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის ტრეინინგები

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებს განათლების ცენტრის ეგიდით ჩაუტარდათ ტრეინინგები. სულ 617-მა პედაგოგმა...

ვრცლად

 

 

ლექცია დიეტოლოგიის საკითხებზე წმ. ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. გიმნაზიაში (განათლების ცენტრის ეგიდით)

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

 

ღია გაკვეთილი გერმანულ ენაში
წმ. ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. გიმნაზიაში

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

 

გორის გიმნაზიაში ჩატარებული საშობაო ფესტივალი „გენეთლია“ -2012

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

 

 

 


ინფორმაცია

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი სასწავლებლები

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სასწავლებლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლები

საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ სკოლებს განათლების ცენტრი კურირებს ...

ვრცლად

პედაგოგთა კონფერენციების მასალები

29
ოქტ.

პედაგოგთა V კონფერენცია საპატრიარქოში (29 ოქტომბერი 2011)

პედაგოგთა V კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

29
აპრ.

პედაგოგთა IV კონფერენცია საპატრიარქოში (29 აპრილი 2011 წ.)

პედაგოგთა IV კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

17
იანვ.

პედაგოგთა III კონფერენცია საპატრიარქოში (17 იანვარი 2011 წ.)

პედაგოგთა III კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

07
ივნისი

პედაგოგთა II კონფერენცია საპატრიარქოში (7 ივნისი 2010 წ.)

პედაგოგთა II კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

17
მაისი

პედაგოგთა I კონფერენცია საპატრიარქოში (17-18 მაისი 2010)

პედაგოგთა I კონფერენცია-სემინარის შესახებ ინფორმაცია, მოხსენებების ტექსტები, ფოტო- და ვიდეო-მასალა.

28
დეკემ.

პედაგოგთა I შეკრება საპატრიარქოში (28 დეკემბერი 2009)

პედაგოგთა I შეკრების შესახებ ინფორმაცია.

ჩვენი მისამართია

ქ. თბილისი. საქართველოს საპატრიარქო,
ერეკლე II-ს მოედანი #1., ოთახი #306.
ტელ./ფაქსი - 8-32-298-89-78;
magtipix - 8-790-309-991.